“WATER RATES” ISYU

Nang makarating sa ating mga konsumidores ang tungkol sa proposed water rates increase, naging usapin na ito sa bayan. Upang mabigyan ng katugunan  ang isyung ito, narito ang  mga kasagutan.

Ayon sa PD 198, bago magkaroon ng isang Water District, nagsasagawa ng pag-aaral ang LWUA. Tinitingnan ang pinanggagalingan ng tubig, ang kinakailangang mga kagamitan katulad ng mga tubo, mga kawani at barangay na mabibigyan ng tubig. Pinag-aaralan kung gaano ang kailangang pondo sa pagpapatakbo at pagkukumpuni ng mga kagamitan at iba pang gastusin sa pagbibigay ng maayos na serbisyo. Batay sa pag-aaral na ito, ay maitatakda kung kailan magtataas ang “water rates”. Kasama na rito ang paglaki ng bilang ng mga barangay na mabibigyan ng tubig. Ang mga bagay na ito ay ipinaliwanag sa pamamagitan ng isang “Public  Forum” noong 2002. Ang lahat ng ito ay pinamahalaan ng LWUA kung kaya’t nagkaroon na ng Jose Panganiban Water District.

Kailan naganap ang unang pagtaas ng bayad sa tubig? Taong 2004, nagsimula ang serbisyong patubig sa minimum rate na Php 160.00. Naganap ang unang pagtaas taong 2007 sa minimum rate na Php 230.00. Alinsunod sa pag-aaral, matapos ang pagtaas noong 2007, ito marapat ay tumaas taong 2010 sa halagang Php 260.00, subalit hindi ito naisakatuparan dahil ang mga kagamitan at kalagayang pananalapi ay maayos at sapat pa.

Ang Daloy sa panahon ng Tag-init

daloyWala na namang tubig! Ito ang reklamong madalas  marining mula sa mga konsumidores tuwing sumasapit ang tag-init o ang “summer season” . Samo’t saring opinyon , emosyon at hinaing ang nakakarating sa aming tanggapan.. Ang ilan ay nagbibigay ng mga      negatibong pahayag gamit ang social networking sites tulad na lamang ng  facebook at yahoo.

20 Interesting and Useful Water Facts

20 Interesting and Useful Water Facts

  1. Roughly 70 percent of an adult’s body is made up of water.
  2. At birth, water accounts for approximately 80 percent of an infant’s body weight.
  3. A healthy person can drink about three gallons (48 cups) of water per day.
  4. Drinking too much water too quickly can lead to water intoxication. Water intoxication occurs when water dilutes the sodium level in the bloodstream and causes an imbalance of water in the brain.
  5. Water intoxication is most likely to occur during periods of intense athletic performance.
  6. While the daily recommended amount of water is eight cups per day, not all of this water must be consumed in the liquid form. Nearly every food or drink item provides some water to the body.
  7. Soft drinks, coffee, and tea, while made up almost entirely of water, also contain caffeine. Caffeine can act as a mild diuretic, preventing water from traveling to necessary locations in the body.

Ano ba ang Citizen Charter?

citizen charter

Jose Panganiban Water District Citizens Charter

Noong Ika-2 ng Hunyo 2007, isinabatas ang Republika 9485 o kilala rin sa tawag na Anti-Red Tape Act ng 2007 na ang may akda ay si JESSE ROBREDO, yumaong pulitikong Pilipino na naglingkod bilang Kalihim ng Kagawaran ng Interyor at Pamahalaang Lokal (DILG) sa  administrasyon ni Pangulong Benigno Aquino III, na nag-uutos sa lahat ng sangay ng pamahalang lokal na magkaroon ng mga pangunahing paglilingkod na magpapapakita ng angkop na hakbang sa pagsusulong ng malinaw na pakikipag-ugnayan sa mga mamamayan at gumamit ng payak o simpleng paraang makababawas sa mga hadlang sa pagpapabilis sa pakkikipag-ugnayan sa pamahalaan.

Climate Change ano nga ba ito?

luwaKayo ba ay nakakaranas ng sobrang init na panahon? Kahit nasa lugar na kayo na may aircon ay ang init pa rin sa pakiramdam? Malamang sira na ang aircon niyo! Hahaha joke lang! Dulot na ito ng “Climate Change”.

Kung tayo ay magsasaliksik sa internet/google, bibigyan tayo nito ng napakaraming kahulugan ng salitang    “climate change” o pagbabago ng klima. Ito ay ang makahulugang pagbabago sa karaniwang klima sa buong daigdig. Sa ating nararanasan ngayon, higit na mahaba ang “dry season” o tag-tuyot at mas maiksi ang “wet season” o tag-ulan. Minsan naman ay nakakaranas tayo ng sobrang init na panahon pagkatapos bigla na lamang uulan.

JPWD: Sa Loob ng 13 Taong Paglilingkod

jpwd-300x200Ang Pamunuan ng Jose Panganiban Water District ay nasa ika-labintatlong taon nang naglilingkod sa ating bayan mula noong ito ay gawaran ng Conditional Certificate of Conformance (CCC) NO. 575 ng LWUA noong Hulyo 04, 2001.

Sangguniang Panlalawigan on Mining Issue

Sangguniang Panlalawigan

(Mula sa kaliwa) Hon. Teresita D. Malubay, Hon. Erwin L. Lausin, GM Lot Villanueva (Paracale WD), Erwin M. Enciso & Louesito T. Luares (JPWD), Hon. Reynoir V. Quibral

Ang Pamunuan ng Jose Panganiban Water District ay naanyayahang dumalo sa isang pagpupulong ng Committee on Mining and Environmental Protection ng Tanggapan ng Sangguniang Panlalawigan. Bilang tugon sa paanyaya, dumalo si Mr. Erwin M. Enciso at Mr. Louesito T. Luares, na ginanap noong Abril 02, 2014 sa SP Session Hall, Daet, Camarines Norte.

JPWD nakilahok sa Brigada Eskwela 2014

brigada-300x207Muling inilunsad ang Brigada Eskwela noong Mayo 20, 2014 bilang   paghahanda sa pagbubukas ng Mataas na Paaralan ng Jose Panganiban para sa   taong2014-2015.

Nakilahok sa programa ang mga kawani ng Jose Panganiban Water District sa pangunguna ng General   Manager  Eduardo C. Campita. Ginanap ito noong Mayo 31, 2014, araw ng      Sabado upang hindi makaapekto sa araw na may pasok ang mga kawani.Nagbigay ng pintura ang nasabing ahensya bilang donasyon sa     Brigada Eskwela at nagsagawa rin  ng mga pag-aayos tulad ng  pagpipintura at paglilinis sa kapaligiran ng paaralan.