Kamakailan lang ay ginanap ang Water Safety Plan Orientation Seminar/ Workshop sa Ating Tahanan, Baguio City. Ito ay pinasinayaan ng pamunuan ng Baguio City Water District noong ika– 20 hanggang ika– 24 ng Hunyo taong 2016. Ilan sa mga kinatawan ng Jose Panganiban Water District ang dumalo. Kabilang dito ang mga Board of Directors at ilang empleyado ng distrito.

Ang Water Safety Plan (WSP) ay isang mandato na nakapaloob sa Administrative Order No. 2014-0027, isang pambansang polisiya na naglalayong linangin at isakatuparan ang Water Safety Plan para sa lahat ng drinking– water service providers. Ito ay ang paggamit ng komprehensibong pamamahala ng maaaring panganib na sumasaklaw sa lahat ng mga hakbang na nagaganap sa sistema at suplay ng tubig mula sa pinagkukunan nito hanggang sa konsumidores. Layon nito na matiyak ang kaligtasan ng inuming tubig sa bayan.

Ang Jose Panganiban Water District ay isang ahensyang lokal na namamahala at nagpapanatili ng kalinisan ng inuming tubig sa bayan ng Jose Panganiban. Sakop ito ng nasabing mandato, kung kaya’t kinakailangang bumuo ng Water Safety Plan na angkop sa sistemang patubig sa bayan.

Kabilang sa nilalaman ng Water Safety Plan ay ang pagbalangkas ng WSP Team. Ang koponan ng WSP ay binuo upang pangasiwaan ang pagpapatupad, pagpapaunlad at pagtataguyod ng Water Safety Plan. Higit sa lahat, ito ay pangkat na may iba’t ibang kadalubhasaan o kaalaman patungkol sa sistemang patubig sa bayan. Ang pinunong pangkat ng WSP ay maaring hirangin upang masiguro na ito ay may kaalaman sa pangkalahatang sistema. Samantalang ang miyembro ng pangkat ay marapat na may angkop na kakayahan, binigyan ng karapatan at iminungkahi ng iba. Ang bawat miyembro ay may kanya-kanyang tungkulin na dapat gampanan upang maging ganap ang pagsasagawa ng WSP.

Maaari ring magkonsulta o maglagay ng kasangguni o taong may pakialam, malasakit, may kasanayan at kaalaman sa ibang programa ng WSP. Halimbawa nito ay ang alkalde ng bayan. Sapagkat sila ay may wastong kaalaman patungkol sa lugar at mga datos tungkol dito. Kasangguni rin ang Department of Environment and Natural Resources, isang ahensiya ng gobyerno na responsable sa pamamahala, pag-unlad, at tamang paggamit ng kapaligiran at likas na yaman ng bansa, partikular ang kagubatan, mineral resources, kabilang ang mga sa reservation at watershed o lugar na sakop ng pinagkukunan ng tubig, pati na rin ang mga regulasyon ukol dito. Kaakibat sila ng Water District sa istriktong pagtataguyod ng kaligtasan ng tubig sa pamamagitan ng pagbabawal ng mga ilegal na gawain sa watershed tulad na lamang ng pagmimina at pagpuputol ng mga punong-kahoy.

Nakapaloob din sa WSP ang paglalarawan ng kabuuang sistema ng patubig sa pamamagitan ng pag-iisa– isa ng lugar na pinanggagalingan nito. Bukod sa uri ng source, kabilang din sa ilalarawan ang quality, treatment, contaminants, disinfection, distribution network, consumer installation at paglilinaw ng proseso ng water system sa pamamagitan ng paggamit ng Step Flow Symbols at Schematic Diagram.

Tungkulin din na pag-aralan ang lahat ng hakbang mula sa pinagkukunan ng tubig, alamin ang panganib, pagtibayin ang mga hakbang sa pagpapahinto ng maaaring panganib sa sistema ng patubig, patunayan kung epektibo ang WSP na isinagawa at baguhin kung sakaling may pagbabagong naganap sa sistema ng suplay.

Matapos isagawa ang Water Safety Plan kinakailangang ipasa ito sa Local Water Utilities Administration para sa pagsusuri. Anim napung porsyento (60%) na rate ang dapat matanggap ng Water District bago maaprubahan ng Department of Health ang ilalathalang WSP. Kung sakaling hindi umabot sa pamantayan ng LWUA , ito ay muling ibabalik sa ahensya upang rebisahin.
Ang Department of Health ang siyang magsisiyasat ng lahat ng mga gawain na may kaugnayan sa pagpapatupad at pagpapaunlad ng WSP. Sila rin ang magtatatag ng koordinasyong mekanismo sa mga kinauukulang ahensya, mga institusyon at mga kasosyo para sa WSP program.

Inaasahan na sa darating na Setyembre, taong 2017, ang Water Safety Plan ay ganap na mapagtibay at maipatupad ng ahensya. Malaking tulong ito upang mabigyan ng higit na maayos na serbisyo ang mga konsumidores, mapaunlad ang water system sa bayan at masigurong ligtas ang inuming natatanggap ng mamamayan ng Jose Panganiban.

o